Vind onze producten overal in Frankrijk en internationaal

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving
www.lashilebeauty.com


Editor:
Het bedrijf LASHILÉ BEAUTY, SAS met een kapitaal van 20.000 euro, geregistreerd in het handelsregister van Marseille van bedrijven SASU FULL STORE UNLIMITED, 148 TRAVERSE DE LA MARTINE, 13011 MARSEILLE, FRANKRIJK, Siret 83346416700018.

Intracommunautair BTW-nummer: FR39 833464167

Unieke identificatiecode gegenereerd door het Ecological Transition Agency (ADEME) waaronder het bedrijf is geregistreerd met betrekking tot verplichtingen op het gebied van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR): FR277083_01OZPV


+33.04.91.79.05.24

Webontwikkeling: info@lashilebeauty.com
E-mailadres: info@lashilebeauty.com

In verband met de uitoefening van rechten die voortvloeien uit de wetten nr. 1881-07-29 van 29 juli 1881 betreffende de persvrijheid en nr. 86-1067 van 30 september 1986 betreffende de vrijheid van communicatie, moet alle correspondentie worden gericht aan de directeur publicatie.


Accommodatie :
De site www.lashilebeauty.com wordt gehost door:

OVH, SAS met een kapitaal van € 10.000.000
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
APE-code 6202A
BTW-nummer: FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

De site is gemaakt door Shopify Studio Zerance Agency, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 40 rue Alexandre Dumas, 75011 Parijs, Frankrijk.

Sitecredits:
-Contentbeheertool: LASHILÉ BEAUTY
-Siteontwerp: LASHILÉ BEAUTY
-Creatie van de site: LASHILÉ BEAUTY
-Site eigendom: LASHILÉ BEAUTY


Intellectueel eigendom :
LASHILÉ BEAUTY is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site en de inhoud ervan.

Als zodanig is LASHILÉ BEAUTY de eigenaar van de domeinnaam www.lashilebeauty.com van het auteursrecht met betrekking tot de inhoud van de Site en de producentenrechten van de databases van de Site, evenals van alle handelsmerken geregistreerd door LASHILÉ BEAUTY en toekomstige .

De toegang tot de Diensten is uitsluitend beperkt tot het gebruik van de Gebruiker onder de voorwaarden en limieten die zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden die hier beschikbaar zijn https://www.lashilebeauty.com/pages/cgu. Bijgevolg is de toegang tot de Diensten met het oog op het opvragen, reproduceren, gebruiken, doorverkopen, uitwisselen, verhuren, wijzigen, aanpassen, corrigeren, zowel gratis als tegen betaling, in het bijzonder verboden. Diensten en hun inhoud worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, softwarerecht, het recht van databaseproducenten of door enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Persoonlijke gegevens :

De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking die bedoeld is om de relatie van LASHILÉ BEAUTY / Gebruiker te verbeteren en om laatstgenoemde te informeren over de promotionele en commerciële activiteiten van LASHILÉ BEAUTY.

In overeenstemming met de wet “informatietechnologie en vrijheden” van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft de Gebruiker het recht op toegang tot en rectificatie van informatie die hem aangaat, dat hij kan uitoefenen door contact op te nemen met LASHILÉ BEAUTY, SASU FULL STORE UNLIMITED, 148 TRAVERSE DE LA MARTINE, 13011 MARSEILLE • FRANKRIJK, of per e-mail naar het volgende adres: info@lashilebeauty.com

De Gebruiker kan ook om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die hem betreffen.