Intrekkingsformulier

Downloadbare versie klik hier

De herroepingstermijn verstrijkt op de 14e dag na de dag van ontvangst van de producten door de Klant, en indien deze termijn normaal verstrijkt op een zaterdag, zondag of een feestdag of vrije dag, de 1e dag die volgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, meldt de Klant-consument zijn beslissing om het bedrijf LASHILÉ BEAUTY te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, hetzij :

Per e-mail naar het volgende adres info@lashilebeauty.com of

Per post naar het volgende adres: LASHILÉBEAUTY - SASU FULLSTORE UNLIMITED 41 BD EDOUARD HERRIOT 13008 MARSEILLE - FRANKRIJK Het is de verantwoordelijkheid van de consument Klant om te bewijzen dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht binnen de termijn en in overeenstemming met de voorwaarden van de bijbehorende AV.

De Klant dient dit formulier uitsluitend in te vullen en te verzenden indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, per post (aangetekende brief met ontvangstbevestiging) of per e-mail met ontvangstbevestiging, naar het adres van zijn keuze uit de hierboven vermelde adressen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik, ondergetekende, .............................................................................. (naam van de consument-klant), deel u hierbij mede dat ik heb besloten de overeenkomst betreffende de verkoop van (aard van de bestelde producten).............................................................................. (invullen) te herroepen:

Besteld op ......../......../........

Ontvangen op ......../......../........

Bestelnummer ..................................

Geadresseerd aan ................................................... (Naam van de consument-klant)

Op .............................................................................................................. (Adres van de consument-cliënt).

Gedaan te ................................................

A ........................................................

Handtekening van de consument-opdrachtgever (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier).

SASU FULL STORE UNLIMTED
41 BD EDOUARD HERRIOT
13008 MARSEILLE - FRANKRIJK
Siret 83346416700018 - APE4791B - BTW FR39 833464167