Vind onze producten overal in Frankrijk en internationaal

Formulier persoonlijke gegevens

Downloadbare versie klik hier

SAS FULL STORE UNLIMiTED - 148 TRAVERSE DE LA MARTINE - PARK TERTIAIRE DE LA VERRERIE - BAT B2 - 13011 MARSEILLE - FRANKRIJK

of

info@lashilebeauty.com

FORMULIER BETREFFENDE DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS

Ik, ondergetekende ..........................................................................

Woonachtig op ................................................................................

verklaren dat ik persoonlijke informatie heb verstrekt op de website www.LASHILEBEAUTY.com. Met dit formulier wil ik(het juiste vakje aankruisen):

Mijn recht op toegang uitoefenen

Uitoefening van mijn recht op correctie

Mijn recht op verwijdering uitoefenen

Ander verzoek

Opmerkingen :

(Gelieve uw verzoek in enkele regels toe te lichten, zodat wij er beter op kunnen ingaan)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................

Ik wil graag teruggebeld worden op ...................................... voor meer informatie

Op .........

Handtekening

Sommige van uw gegevens kunnen worden bewaard in het kader van de toepasselijke nationale bepalingen voor traceerbaarheidsdoeleinden, waardoor de veiligheid van onze producten wordt gegarandeerd. U dient een fotokopie van uw ondertekende identiteitskaart bij deze brief of e-mail te voegen zodat wij uw verzoek kunnen verwerken - u ontvangt binnen een maand een antwoord